Số lượng doanh nghiệp mới thành lập cao kỷ lục

Vi Văn Di 14:02 | 31/03/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong quý I/2022, cả nước có gần 34,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 471,2 nghìn tỷ đồng, đây là tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi sau đại dịch.

Theo Tổng cục Thống kê, trong quý I năm 2022, cả nước có 34.590 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021 và là mức cao nhất trong quý I từ trước đến nay. Số vốn đăng ký mới trong quý I/2022 đạt 471.215 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung của doanh nghiệp trong quý I/2022 là 1.177.883 tỷ đồng, tăng 21,0% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 471.215 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2021; có 11.797 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm đạt 706.668 tỷ đồng (tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2021).

Trong tháng 3/2022, cả nước có 14,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 193,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 93,8 nghìn lao động, tăng 96,3% về số doanh nghiệp, tăng 127,3% về vốn đăng ký và tăng 29,2% về số lao động so với tháng 02/2022. So với cùng kỳ năm trước, tăng 28% về số doanh nghiệp, tăng 71,3% về số vốn đăng ký và tăng 28,8% về số lao động.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đón nhận sự quay trở lại của 25.600 doanh nghiệp (tăng 74% so với cùng kỳ năm 2021) đồng thời nâng tổng số doanh nghiệp tham gia hoạt động trong quý I lên 60.200 doanh nghiệp, tăng 37% so với cùng kỳ. Theo đó, bình quân một tháng có 20.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Gần 34.600 doanh nghiệp thành lập mới trong quý I /2022. Ảnh Cục Thống kê.

Tuy nhiên, trên cả nước cũng ghi nhận 35.700 doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh, đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước đồng thời 11.300 doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Trong quý đầu năm, nền kinh tế cũng ghi nhận 4.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, con số này đã giảm 17% so với cùng kỳ; trong đó có đến 3.800 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng. Như vậy, bình quân một tháng có 17.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.