Chân dung các Bí thư tỉnh ủy đắc cử, tái đắc cử ngày 16/10

20:09 16/10/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Chân dung các Bí thư tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, Bạc Liêu, Lào Cai, Tây Ninh, Bình Thuận, Lâm Đồng đắc cử, tái đắc cử ngày 16/10

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII, đồng chí Ngô Thanh Danh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Chân dung các Bí thư tỉnh ủy đắc cử, tái đắc cử ngày 16/10 - ảnh 1
 

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường
 
Ngày 15/10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI, ông Nguyễn Phú Cường tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Chân dung các Bí thư tỉnh ủy đắc cử, tái đắc cử ngày 16/10 - ảnh 2
 
 
Tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận

Ông Trần Đức Quận, sinh năm 1967, Thạc sỹ Luật, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Chân dung các Bí thư tỉnh ủy đắc cử, tái đắc cử ngày 16/10 - ảnh 3
 
Tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng

Ông Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX.
 
Chân dung các Bí thư tỉnh ủy đắc cử, tái đắc cử ngày 16/10 - ảnh 4
 
Tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong

Ông Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI.
 
Chân dung các Bí thư tỉnh ủy đắc cử, tái đắc cử ngày 16/10 - ảnh 5
 
Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Ngày 15/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI, đồng chí Lữ Văn Hùng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Chân dung các Bí thư tỉnh ủy đắc cử, tái đắc cử ngày 16/10 - ảnh 6

Ông Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Ông Nguyễn Thành Tâm tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa XI.
 
Chân dung các Bí thư tỉnh ủy đắc cử, tái đắc cử ngày 16/10 - ảnh 7

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV, đồng chí Dương Văn An được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Chân dung các Bí thư tỉnh ủy đắc cử, tái đắc cử ngày 16/10 - ảnh 8
 
Minh Hoa (T/h)