Chân dung tân Tổng giám đốc của VNPT

11:31 09/07/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Tân Tổng Giám đốc VNPT được đánh giá là có tư duy đổi mới, có năng lực phân tích tổng hợp; đồng thời có chuyên môn sâu về lĩnh vực viễn thông và kinh nghiệm chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực viễn thông…

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Công văn số 1110/UBQLV-TCCB về công tác cán bộ tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đồng ý bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Liêm - Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT.

Cùng với đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đã ra Quyết định số 296/QĐ-UBQLV ngày 8-7-2021 bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 5 năm với ông Huỳnh Quang Liêm.

Trước đó, ngày 15/3, Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT đã công bố quyết định giao quyền Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT cho ông Huỳnh Quang Liêm.

Chân dung tân Tổng giám đốc của VNPT - ảnh 1

Tân Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm

Ông Huỳnh Quang Liêm, tân Tổng Giám đốc VNPT sinh năm sinh ngày 4/10/1970. Ông từ tốt nghiệp Kỹ sư điện tử của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và học lấy bằng Thạc sĩ điện tử viễn thông của Đại học New South Wales (Australia).

Ông Liêm đã có thâm niên công tác tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong hơn 25 năm. Từ năm 2012 đến 2014 là Phó Giám đốc VNPT thành phố Hồ Chính Minh. Sau đó từ năm 2014 ông được giao giữ chức vụ Giám đốc VNPT thành phố Hồ Chính Minh và là Trưởng đại diện của VNPT tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi trở thành Quyền Tổng giám đốc, ông đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đồng thời hiện tại ông cũng là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long, ông Huỳnh Quang Liêm có tư duy đổi mới, có năng lực phân tích tổng hợp; đồng thời có chuyên môn sâu về lĩnh vực viễn thông và kinh nghiệm chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực viễn thông, dịch vụ số và điều hành doanh nghiệp...

Theo báo cáo tài chính năm 2020 vừa công bố, VNPT đạt doanh thu hợp nhất 50.515 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.717 tỷ đồng. Với công ty mẹ VNPT, doanh thu năm 2020 đạt 40.644 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.432 tỷ đồng.

Tổng tài sản hợp nhất của VNPT tại thời điểm 31/12/2020 ghi nhận gần 99.240 tỷ đồng. Trong đó tài sản cố định gần 38.950 tỷ đồng và đặc biệt là khoản tiền mặt, đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 43.943 tỷ đồng, tương đương 1,9 tỷ USD.

Trong năm 2021, VNPT đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất công ty mẹ  - tập đoàn là 45.165 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ tập đoàn là 5.356 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng.

H.A

Xem thêm: Ông Huỳnh Quang Liêm: Người đàn ông bản lĩnh trở thành Quyền Tổng giám đốc tập đoàn triệu USD - VNPT