Chỉ 5 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức bằng cổ phiếu tuần đầu tháng 6

Đông Bắc 15:16 | 31/05/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tuần từ ngày 30/5 đến 3/6, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 40 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông. Theo đó, chỉ có 5 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo thống kê, 40 tổ chức thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần 30/5 - 3/6. Trong đó, một doanh nghiệp thưởng cổ phiếu, 5 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu. Còn lại 38 doanh nghiệp thanh toán cổ tức bằng tiền mặt.

Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG), Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) và Thép Nam Kim (HOSE: NKG) là 3 đơn vị thực hiện trả cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Trong 5 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) có tỷ lệ thực hiện cao nhất 117% và 6/6 là ngày đăng ký cuối cùng. Đơn vị sẽ phát hành 200,1 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.001 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên 3.711 tỷ đồng.

Trước đó, Hóa chất Đức Giang đã tạm ứng 10% cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Như vậy, tổng mức cổ tức cho năm trước là 127%.

Quý I/2022, doanh nghiệp hóa chất này thu về 3.634 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.506,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 87% và gấp 5,4 lần cùng kỳ năm ngoái. 

Cùng với hóa chất Đức Giang, 4 doanh nghiệp khác cũng trả cổ tức bằng cổ phiếu trong tuần bao gồm CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG), Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB), CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG), CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG), CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG).

Riêng CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE: SAV) thưởng cổ phiếu.

 

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền cổ tức bằng cổ phiếu tuần đầu tháng 6:

1. CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:117 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 117 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/6.

2. CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/6.

3. Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/6.

4. CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/6.

5. CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/6.

6. CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE: SAV) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/6.