“Chính phủ bảo vệ doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn chân chính“

08:47 29/12/2018 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Thủ tướng nhấn mạnh: Phải phát triển hơn nữa doanh nghiệp, doanh nghiệp tạo ra việc làm, tạo ra GDP, góp phần tạo ra tăng trưởng, sự phát triển kỳ lục năm 2018 có góp phần của doanh nghiệp.

Chiều 28/12, sau nhiều bài tham luận của các địa phương, bộ ngành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu tổng kết Hội nghị Chính phủ với các địa phương 2018.

Một bộ phận có tư tưởng "không hành động"

 “Khát vọng, mục tiêu  chung là đưa đất nước tiến lên. Hệ thống cơ quan hành pháp phải phục vụ mục tiêu, khát vọng đó. Tinh thần đó phải được thổi vào các tầng lớp dân cư, vào các doanh nghiệp Việt”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành và các địa phương cần phải truyền tải tinh thần quyết liệt, khát vọng làm phồn vinh dân tộc đến cán bộ công chức trong hệ thống hành chính Nhà nước, nhân dân.

Thủ tướng lưu ý quản lý hành chính, nhưng phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của sự phát triển. Nếu không có dân thì không thành công. Do đó, ông yêu cầu các thành viên Chính phủ, lãnh đạo tỉnh, thành phố nêu cao trách nhiệm với nhân dân, với đất nước.

“Chính phủ bảo vệ doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn chân chính“ - ảnh 1
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Nói về năm 2018, Thủ tướng cho rằng đó là năm khó khăn nhưng nhiều chỉ số đạt mức kỷ lục. Tuy nhiên, Người đứng đầu Chính phủ dành phần lớn thời gian để thẳng thắn chỉ ra những yếu kém tồn tại.
Thứ nhất, sức chống chịu của nền kinh tế vẫn còn hạn chế so với diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khiến nhiều người lo ngại khi tình hình bên ngoài phức tạp.
Thứ hai, bên cạnh một số địa phương đã chuyển đổi mô hình tăng trưởng thành công thì nhiều địa phương còn thay đổi chậm, “bổn cũ chép lại”.
Thứ ba, các nguồn lực chưa được giải phóng để tạo điều kiện phát triển, nhất là số tập đoàn doanh nghiệp tư nhân.
“Có bao nhiêu doanh nghiệp của ta tham gia được vào chuỗi giá trị toàn cầu? Có bao nhiêu người dân vẫn đang sản xuất theo mô hình tự sản tự tiêu? Rồi còn nhiều vấn đề tồn tại bức xúc trong xã hội… “, Thủ tướng đặt vấn đề.
Thứ tư, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề xã hội bức xúc, do đó cấp ủy chính quyền phải chăm lo vấn đề này tốt hơn, tránh bệnh quan liêu, xa dân, tham nhũng. Ngành y tế, văn hoá có nhiều thành công nhưng trong bệnh viện, trường học, trong việc xin việc, xin học còn nhũng nhiễu, tham nhũng vặt không, Thủ tướng nhấn mạnh đó là câu hỏi nhức nhối.
Thứ năm, bên cạnh đời sống chung được cải thiện thì một bộ phận nhân dân ở vùng sâu vùng xa, vùng thiên tai vẫn còn khó khăn. Một số vùng thiên tai, người dân trong nhà không có tài sản nào giá trị 500.000 đồng.
Thứ sáu, vấn đề kỷ luật kỷ cương hành chính một số cơ quan Trung ương và địa phương còn hạn chế. Việc giải quyết công việc không nghiêm tại địa phương dẫn tới chậm trễ kéo dài. Đặc biệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính vẫn còn nhiều bất cập.
Bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính
 Về phương hướng nhiệm vụ 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tăng trưởng không được thấp hơn năm 2018. Người đứng đầu Chính phủ cho rằng quy mô nền kinh tế đã lên khoảng 5,5 triệu tỷ đồng, nên việc tăng trưởng cao hơn năm 2018 không phải là chuyện dễ dàng.
“Tôi đề nghị các đồng chí triển khai nghiêm túc, sáng tạo, kịp thời, quyết liệt những nội dung của Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 của Chính phủ. Hai nghị quyết này sẽ được ký chậm nhất là ngày 1/1/2019”, Thủ tướng nói. 
Người đứng đầu Chính phủ nhắc đến việc đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp phân quyền. Theo đó, Thủ tướng cho biết đã giao cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan, trình Chính phủ đề án việc giao quyền, phân quyền mạnh mẽ hơn nữa.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ là ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông phải có tuyên truyền khắc phục tình trạng yếu trong phát triển khoa học công ghệ.
Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phải đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy, nhưng không có nghĩa là kìm hãm sự phát triển. Do đó năm 2019 phải rà soát lại toàn bộ các thể chế quy định pháp luật, bảo đảm công khai minh bạch, tạo môi trường công tác, không tham nhũng, bảo vệ doanh nghiệp, nhân dân làm ăn chân chính.
“Việc quan trọng là bảo vệ của doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn chân chính. Phải giúp cán bộ công chức yên tâm cống hiến”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng cũng yêu cầu phải quan tâm đến việc phòng chống thiên tai một cách chủ động. Các cấp ủy chính quyền cần quan tâm giảm thiểu thiệt hại về tính mạng tài sản.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý cần tận dụng tốt việc ký kết 14 Hiệp định Thương mại tự do (FTA), nhất là việc ký CPTPP.