Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng thí điểm cơ chế đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa, chuẩn bị trình Quốc hội

PV 10:15 | 13/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 51/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Theo nội dung Nghị quyết 51, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 dự kiến diễn ra vào tháng 5/ 2022.

Trước đó, ngày 28/01/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đề ra yêu cầu phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển tỉnh Khánh Hòa nhanh và bền vững.

Nghị quyết này đặt mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa “là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; là nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc". 

Do đó, việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa là cần thiết, nhằm thể chế hóa các quan điểm, định hướng phát triển nêu trong Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, từ đó tạo ra cơ chế, chính sách đột phá trong huy động nguồn lực cũng như khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội được bố cục thành 10 Điều quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Khánh Hòa, với 4 nhóm chính sách lớn là: Tài chính, ngân sách nhà nước; Quy hoạch, quản lý đất đai; Phát triển khu kinh tế Vân Phong; Phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển.

Đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Nghị quyết 51 vừa ban hành gần đây của Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết; nội dung dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa như đề xuất của Bộ KH&ĐT.

Như vậy, Khánh Hòa dự kiến là địa phương thứ 9 trong số 63 tỉnh, thành sẽ được xem xét trao cơ chế đặc thù. Cả nước có 8 địa phương đã áp dụng cơ chế đặc thù, gồm: TP. HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ. Nếu được Quốc hội thông qua, Nghị quyết được thí điểm trong 5 năm.