Chủ tịch công ty chứng khoán lớn thứ hai xin từ chức

12:13 | 25/11/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 23/11, ông Ngô Phương Chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Chứng khoán VPBank (VPBankS) có đơn xin từ chức vì lý do cá nhân.

Ông Ngô Phương Chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Chứng khoán VPBank. Ảnh: VPBankS.

Theo đơn của ông Chí gửi đến Đại hội đồng cổ đông của VPBank, thời gian thôi chức danh đề xuất là 28/11.

Sau khi nhận được đơn từ chức của ông Ngô Phương Chí, Chứng khoán VPBank thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị mới trên cơ sở đề cử của cổ đông. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 4/12 đến ngày 14/12.

Chứng khoán VPBank là công ty có quy mô vốn điều lệ lớn thứ hai trên thị trường chứng khoán Việt Nam với 15.000 tỷ đồng, xếp sau SSI.

Về phần ông Ngô Phương Chí, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VPBankS từ ngày 20/9/2022. Trước đó, ông Chí làm Trưởng Ban kiểm soát của VPBank.

Trước khi gia nhập VPBank, ông Ngô Phương Chí từng kinh qua một số vị trí như Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán Bảo Việt, Chủ tịch Chứng khoán IB (nay là Chứng khoán VIX), Thành viên Hội đồng Quản trị Chứng khoán EuroCaptial.