Chùm ảnh Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế

12:18 | 19/12/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - “Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” được khai mạc sáng 19/12, tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 300 doanh nhân tư nhân và đông đảo lãnh đạo các cơ quan quản lý của Đảng và Nhà nước...
Chùm ảnh Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế - ảnh 1

Toàn cảnh “Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”

Chùm ảnh Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế - ảnh 2

PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội DNTNVN khai mạc Diễn đàn

Chùm ảnh Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế - ảnh 3
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, phát biểu tại Diễn đàn
Chùm ảnh Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế - ảnh 4

Các tham luận tại Diễn đàn hết sức tâm huyết, trăn trở, đều nói lên thể hiện trí tuệ, khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với đất nước, góp phần triển khai thực hiện thành công đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII”.

Chùm ảnh Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế - ảnh 5
Diễn đàn cũng là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân kết nối, chia sẻ các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Chùm ảnh Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế - ảnh 6
Chùm ảnh Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế - ảnh 7

Các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu được Ban Tổ chức Diễn đàn trao tặng giấy chứng nhận đã tích cực tham gia diễn đàn Doanh nghiệp, Doanh nhân Tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế.