Chứng khoán Rồng Việt: Loạt lãnh đạo mua 2,3 triệu cổ phiếu ESOP

Trang Mai 16:45 | 16/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Loạt lãnh đạo và người liên quan đến người nội bộ của Chứng khoán Rồng Việt (VDS) báo cáo đã mua xong tổng cộng hơn 2,3 triệu đơn vị cổ phiếu VDS theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Hồi tháng 4 năm nay, Chứng khoán Rồng Việt đã công bố kế hoạch chào bán 104.895.335 cổ phiếu trong năm 2022 để tăng vốn điều lệ. Trong đó, dự kiến phát hành 5.045.905 cổ phiếu với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn người lao động (cổ phiếu ESOP), tổng giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 50,46 tỷ đồng.

Theo thông báo trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) ngày 15/8, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VDS đã mua hoàn tất 450.000 cổ phiếu theo chương trình này, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,31% lên 0,7%, tương đương nắm giữ tổng cộng 775.500 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 10/8.

Tương tự, ông Nguyễn Thúc Vinh, Thành viên HĐQT đăng ký mua 180.000 cổ phiếu, qua đó nâng tổng số cổ phiếu VDS sở hữu lên 216.729 cổ phiếu, tương đương 0,2% vốn từ mức 0,035% vốn trước đó. Thời gian thực hiện giao dịch là ngày 10/8.

Ông Nguyễn Chí Trung, Thành viên HĐQT mua 180.000 cổ phiếu, qua đó nắm giữ 0,16% vốn. Ngày thực hiện giao dịch là 10/8. 

Ông Lê Minh Hiền, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính mua 220.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ từ 0,068% tương đương 71.621 cổ phiếu lên 0,26% vốn, tương đương 291.621 cổ phiếu.  Thời gian thực hiện giao dịch là ngày 10/8. 

Ông Hồ Tấn Đạt, Trưởng Ban kiểm soát đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,00004% lên 0,045% vốn điều lệ, tương đương 50.046 cổ phiếu. Thời gian thực hiện giao dịch là ngày 10/8.

Bà Nguyễn Bích Diệp, Thành viên Ban kiểm soát đăng ký mua 34.500 cổ phiếu, qua đó sở hữu 0,03% vốn điều lệ, ngày giao dịch là 10/8. 

Ông Nguyễn Trung Quân, Thành viên Ban kiểm soát đăng ký mua 48.400 cổ phiếu, qua đó sở hữu 0,04% vốn điều lệ, ngày giao dịch là 10/8.

Ông Đinh Công Minh, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty đăng ký mua 54.105 cổ phiếu, qua đó sở hữu 0,05% vốn điều lệ công ty. Thời gian thực hiện giao dịch là ngày 10/8.

Ông Nguyễn Miên Tiến, em trai Chủ tịch HĐQT Nguyễn Miên Tuấn, đăng ký mua 57.200 cổ phiếu, qua đó sở hữu 0,05% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện giao dịch được báo cáo là 9/8.

Trước đó, ngày 11/8, ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị VDS báo cáo đã mua 120.000 cổ phiếu VDS vào ngày 8/8. Trước giao dịch, ông Tuấn sở hữu 18.701.500 cổ phiếu VDS. Như vậy sau giao dịch, ông Tuấn nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 18.821.500 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 17,09% vốn.

Cùng ngày, một Thành viên HĐQT khác là bà Phạm Mỹ Linh thông báo mua 50.400 cổ phiếu VDS, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 12.567.739 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 11,41%. Ngày thực hiện giao dịch là 5/8.

Ngoài ra, đầu tháng 8, bà Hoàng Hải Anh, Thành viên HĐQT độc lập của VDS báo cáo giao dịch 36.000 cổ phiếu VDS, tương đương 0,03% vốn điều lệ. Ông Trần Nam Trung, thành viên HĐQT độc lập đăng ký mua 26.500 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,02%. Ông Nguyễn Hiếu, thành viên HĐQT độc lập đăng ký 150.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ vốn điều lệ từ 0,05% lên 0,18%. Bà Dương Kim Chi, Kế Toán trưởng báo cáo mua 10.000 cổ phiếu, tương đương 0,009% vốn.  

Tổng cộng từ đầu tháng 8 đến nay, loạt lãnh đạo và người liên quan đến người nội bộ của VDS đã công bố mua khoảng 2,3 triệu cổ phiếu ESOP.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 438,9 tỷ đồng, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm 2021, trong khi chi phí hoạt động gia tăng mạnh, ghi nhận 526,3 tỷ đồng, tăng 218,8% so với 6 tháng đầu năm 2021 (trong đó chủ yếu do chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính hạch toán vào chi phí 213,2 tỷ đồng, chiếm 40,5%) dẫn đến lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức âm 136,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 của Rồng Việt ghi nhận mức âm 128,7 tỷ đồng, so
với mức dương 246,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2021.

Tính đến hết tháng 6/2022, tổng tài sản của VDS là 4.160 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 4.007 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 152,9 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, tăng trưởng mạnh và chiếm tỷ trọng cao nhất là các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ, tăng 32,2% lên gần 856 tỷ từ mức 580 tỷ của cùng kỳ năm ngoái. Tiền và các khoản tương đương tiền cũng tăng 34,6% llên 696 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng từ 2.385,8 tỷ đồng vào 31/12/2021 lên 2.695 tỷ đồng vào 30/6/2022, tức tăng gần 11%. Trong đó, nợ ngắn hạn là 2.571 tỷ đồng và nợ dài hạn là 123,3 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tính đến 30/6/2022 đạt 1.464,6 tỷ đồng. Nợ trên vốn chủ sở hữu bằng 1,85 lần.

Kết thúc phiên giao dịch 16/8, cổ phiếu VDS giao dịch ở 14.050 đồng/ cp, tăng 6,84% so với phiên giao dịch trước đó.