Chương trình Thực phẩm chất lượng vàng Việt Nam 2021 - Tôn vinh giá trị Việt

17:54 | 25/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chương trình nhằm hưởng ứng ngày thương hiệu Việt Nam 20/4 và biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân đã chấp hành qui định về ATTP, nâng cao thương hiệu và chất lượng thực phẩm Việt Nam trên thị trường.

Trong những năm gần đây An toàn thực phẩm (ATTP) đang trở thành vấn đề được cả xã hội đặc biệt quan tâm. Nâng cao an toàn thực phẩm có vai trò to lớn trong việc cải thiện sức khoẻ con người, cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng tầm vóc dân tộc Việt.

Chính phủ đã có nhiều chủ trương chính sách nhằm nâng cao ATTP như: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATTP ngày càng đầy đủ và hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP. Công tác thông tin tuyên truyền đã được đẩy mạnh phần nào đã giúp thay đổi nhận thức và hành vi trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm theo chiều hướng tốt hơn; Nhiều mô hình bảo đảm ATTP đã được triển khai có hiệu quả, bước đầu đã áp dụng thành công các mô hình quản lý tiên tiến ở một số đơn vị sản xuất, chế biến thực phẩm như GAP (Thực hành nông nghiệp tốt), GMP (Thực hành sản xuất tốt), HACCP (Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), xây dựng chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn trên cả nước…đã tạo ra những sản phẩm thực phẩm an toàn hơn cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu...

Chương trình Thực phẩm chất lượng vàng Việt Nam 2021 - Tôn vinh giá trị Việt - ảnh 1

Hưởng ứng ngày thương hiệu Việt Nam 20/4 và biểu dương khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đã chấp hành các qui định pháp luật về ATTP, nâng cao uy tín thương hiệu và chất lượng thực phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Tạp chí Doanh nhân Việt Nam – Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam phối hợp với Công ty CP truyền thông Trâu vàng Media tổ chức chương trình khảo sát truyền thông và bình chọn “Thực phẩm chất lượng vàng Việt Nam”, dự kiến vào tháng 20/04/2021.

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao uy tín thương hiệu và chất lượng thực phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. “Thực phẩm chất lượng vàng Việt Nam 2021 nhằm truyền thông và bình chọn cho:

   - Tất cả các sản phẩm thực phẩm đóng bao gói sẵn đang được phân phối tại thị trường Việt Nam.

  - Không xét tặng và bình chọn các sản phẩm có nồng độ cồn trên 15 độ. Không truyền thông và bình chọn sản phẩm đã từng bị cơ quan chức năng xử lý do vi phạm An toàn thực phẩm.

Thông tin chi tiết tại: thucphamchatluongvangvietnam.vn

Đường dây nóng: 0902228938

BAN TỔ CHỨC