Có 3 đơn vị bầu cử Quốc hội khóa XV tại Đắk Lắk

09:20 | 12/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG quyết nghị về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi địa phương.
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13; xét đề nghị của Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xét đề nghị của Trưởng Tiểu Ban nhân sự, ngày 3/3/2021, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Theo nghị quyết cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; trong đó tỉnh Đắk Lắk được ấn định có 3 đơn vị bầu cử, với số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.
 
Có 3 đơn vị bầu cử Quốc hội khóa XV tại Đắk Lắk - ảnh 1
Đồng chí Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 
 
Đơn vị bầu cử số 1:
Gồm: Thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện: Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M’gar.
Số đại biểu Quốc hội được bầu là 3.
 
Đơn vị bầu cử số 2:
Gồm các huyện: Krông Bông, Krông Pắc, Lắk, M’Drắk, Cư Kuin và Krông Na.
Số đại biểu Quốc hội được bầu là 3.
 
Đơn vị bầu cử số 3:
Gồm: thị xã Buôn Hồ và các huyện Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng, Ea Kar.
Số đại biểu Quốc hội được bầu là 3.

Từ ngày 22-2 đến 17 giờ ngày 14-3-2021, Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.
 
Việc nộp hồ sơ ứng cử theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 36 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh và điểm b, c, khoản 1, Điều 3 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG, ngày 18-1-2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia.
 
Nguyễn Nhuận