Cổ phiếu OIL của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) vào diện cảnh báo

Trang Mai 13:46 | 22/03/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 21/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố quyết định đưa cổ phiếu OIL của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) vào diện cảnh báo vì ý kiến kiểm toán ngoại trừ 3 năm liên tiếp.

HNX cho biết, sau khi xem xét báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán đã quyết định đưa PVOIL vào diện cảnh báo từ ngày 23/3. Lý do là BCTC kiểm toán của Công ty 3 năm liên tiếp nhận ý kiến ngoại trừ từ tổ chức kiểm toán. Dù đã có văn bản giải trình, PVOIL vẫn bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định.

 Cổ phiếu OIL của PVOIL bị đưa vào diện cảnh báo. Ảnh: HNX

Đơn vị kiểm toán của PVOIL là Deloitte. Theo BCTC kiểm toán 2022, Deloitte nêu ra nhiều điểm khúc mắc trong phần thuyết minh của doanh nghiệp. 

Đầu tiên là giá trị khoản đầu tư vào CTCP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí - công ty liên kết của PVOIL - hơn 272,7 tỷ đồng. Công ty này đã được đề nghị xem xét phương án giải thể, phá sản. Dựa trên thông tin đang có, Deloitte cho rằng không thể thu thập đủ thông tin về những thay đổi trong vốn góp của PVOIL vào tài sản thuần của Công ty sau ngày mua khoản đầu tư đến 31/12/2022, nên không xác định được sự cần thiết của việc điều chỉnh số liệu này trên BCTC hợp nhất 2022 của PVOIL.

Về vấn đề này, PVOIL cho biết đã có văn bản trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (mã: PVN) để xác định khoản đầu tư trên về mức 0 đồng khi thực hiện quyết toán cổ phần hóa. PVOIL đã xin ý kiến xử lý của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về vấn đề này. Tuy nhiên, do không thể thẩm định giá trị doanh nghiệp làm cơ sở để lập phương án thoái vốn khỏi Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí, PVOIL chưa thể triển khai thoái vốn. Hiện, doanh nghiệp đang làm việc với các cổ đông cùng cơ quan, ban ngành liên quan để quyết định phương án xử lý tiếp theo.

Thứ 2 là khoản phải thu khác trên BCTC hợp nhất 2022 với số tiền gần 170 tỷ đồng. Số tiền này liên quan đến khoản thu hồi lỗ lũy kế đến 18/5/2021, thời điểm công ty con PETEC (Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty con của PVOIL) chính thức chuyển sang loại hình công ty cổ phần. Tuy vậy, đến nay, PVN và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vẫn chưa phê duyệt quyết toán. Do vậy, Deloitte cho rằng vẫn chưa thu được đầy đủ bằng chứng thích hợp về giá trị ghi sổ của khoản này tại ngày 31/12/2022.

Về điểm này, PVOIL cho biết khoản này đang chờ PVN và các cơ quan liên quan phê duyệt.

Thứ 3 là phần nguyên giá tài sản cố định vô hình tại thời điểm cuối năm 2022 có ghi nhận các lô đất của PVOIL Sài Gòn - công ty con của PVOIL với tổng số tiền 29,7 tỷ đồng. Nhưng quyền sử dụng đất chưa được cấp, sang tên và các lô đất đã hết hạn quyền sử dụng mà chưa được gia hạn cho PVOIL Sài Gòn. Deloitte nhận định dựa trên thông tin hiện tại, không thể thu thập đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về quyền và thời gian sử dụng các lô đất này tại ngày 31/12/2022.

PVOIL giải trình đây là các lô đất do PVOIL Sài Gòn mua để đầu tư, xây dựng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nhưng chưa hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng vì Xí nghiệp xăng dầu dầu khí Sài Gòn (tiền thân của PVOIL Sài Gòn) chưa hoàn thành thủ tục đổi tên, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh, nên chưa chuyển quyền sử dụng đất cho PVOIL Sài Gòn; đồng thời PVOIL Sài Gòn chưa làm xong thủ tục ký hợp đồng thuê đất mới.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị cảnh báo, PVOIL phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 vừa công bố, PVOIL ghi nhận doanh thu thuần tăng 80% so với năm 2021, từ 57.836 tỷ lên 104.214 tỷ đồng. Sau trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 723 tỷ đồng, giảm 6% so với năm trước đó.

 

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của PVOIL tăng nhẹ lên mức 28.800 tỷ đồng. Trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi các kỳ hạn của doanh nghiệp đạt khoảng 11.750 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng lên 2.941 tỷ, chủ yếu là thành phẩm và hàng hoá. 

Bên kia bảng cân đối, PVOIL ghi nhận nợ phải trả 17.483 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm và chiếm hơn 60% cơ cấu nguồn vốn của tổng công ty. Đáng chú ý, PVOIL có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng lên tới 4.576 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp xăng dầu hiện đang có khoản nợ xấu lên tới 875 tỷ đồng (đầu năm là 847,5 tỷ). PVOIL cho biết, trong năm 2022, doanh nghiệp chỉ thu hồi chỉ được 32,7 tỷ đồng, chiếm 3,7% nợ xấu.

Vốn chủ sở hữu tính đến 31/12/2021 ghi nhận hơn 11.320 tỷ.