Công nghệ 4.0: Sản xuất 1 ô tô chỉ mất 50 giây

08:57 12/09/2018 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - 30.000 người máy sản xuất 1 ô tô trong 50 giây, điều  này chỉ có thể xảy ra trong thời đại Cách mạng công nghệ 4.0.