Công ty chứng khoán cần tách bạch tiền gửi giao dịch của khách hàng

10:34 18/10/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Theo Điều 23 của dự thảo thông tư quy định về quản lý tiền của khách hàng, công ty chứng khoán không được trực tiếp nhận và chi trả tiền mặt để giao dịch chứng khoán mà phải thực hiện qua ngân hàng thương mại.

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Điều 23 của dự thảo thông tư quy định về quản lý tiền của khách hàng, công ty chứng khoán phải quản lý tách bạch tiền gửi giao dịch chứng khoán của từng khách hàng, tách bạch tiền của khách hàng với tiền của công ty chứng khoán.

Công ty chứng khoán cần tách bạch tiền gửi giao dịch của khách hàng - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Công ty chứng khoán không được trực tiếp nhận và chi trả tiền mặt để giao dịch chứng khoán của khách hàng mà phải thực hiện qua ngân hàng thương mại. Công ty chứng khoán không được lạm dụng tiền của khách hàng dưới mọi hình thức. Các giao dịch liên quan đến tiền của khách hàng chỉ được phép  thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, công ty chứng khoán có trách nhiệm thiết lập hệ thống kế toán để quản lý  tiền gửi của từng nhà đầu tư. Công ty chứng khoán có nghĩa vụ xác định rõ số dư (nếu có) tại mọi thời điểm của từng khách hàng và cung cấp sao kê chi tiết số dư tiền (nếu có) của từng khách hàng bất cứ lúc nào theo yêu cầu của khách hàng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công ty chứng khoán có trách nhiệm đảm bảo thực hiện mọi yêu cầu rút, chuyển tiền của khách hàng trong phạm vi số dư tiền của khách hàng khi khách hàng không còn nghĩa vụ phải trả đối với công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán không được nhận ủy quyền của khách hàng thực hiện chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của các khách hàng.

Đồng thời, công ty chứng khoán phải công bố trên trang thông tin điện tử và tại các chi nhánh, phòng giao dịch của  danh sách ngân hàng thương mại được lựa chọn cho hai phương thức quản lý tiền giao dịch chứng khoán của  khách hàng.

Chậm nhất trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng theo quy định, công ty chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng giữa công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại.

Đồng thời, trước 16 giờ thứ Hai hàng tuần hoặc ngày làm việc đầu tiên của tuần, công ty chứng khoán có tài khoản chuyên dụng phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số lượng khách hàng, số dư tiền của khách hàng tại tài  khoản chuyên dụng của công ty chứng khoán mở tại ngân hàng thương mại theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo thông tư này.

Số liệu báo cáo nêu trên được chốt tại thời điểm cuối ngày làm việc liền trước ngày báo cáo.

Trước đó, ngày 20/11/2012, Ủy ban chứng khoán ban hành Quyết định số 954/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC).

Cụ thể, theo kết quả kiểm tra định kỳ của UBCK đối với DNSC, đến thời điểm tháng 5/2012, Công ty vẫn trực tiếp nhận tiền giao dịch chứng khoán của khách hàng tại Công ty, vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán (CTCK) ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính.

Theo quy định, CTCK phải quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng tách biệt khỏi tiền của chính CTCK. CTCK không được trực tiếp nhận tiền giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với DNSC 60 triệu đồng, đồng thời, yêu cầu Công ty phải chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động của công ty chứng khoán.

Ngày 14/8/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Toàn Cầu.

Theo đó, công ty này bị phạt 175 triệu đồng do không quản lý tách bạch tiền của khách hàng với tiền của CTCK.

Quyết định xử phạt dựa theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu có địa chỉ tại số 85, Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, TP HCM.

Lệ Vỹ (T/h)