Công ty của ông Đặng Thành Tâm muốn mua 5 triệu cổ phiếu KBC của Kinh Bắc

Hoàng Linh 07:23 | 10/06/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex - Tân Tạo vừa công bố thông tin đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP.

Vinatex - Tân Tạo sẽ thực hiện mua 5 triệu cổ phiếu KBC trong khoảng thời gian từ ngày 16/6 đến ngày 15/7 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, Vinatex - Tân Tạo sở hữu gầm 21 triệu cổ phiếu KBC, tương đương 3,65% vốn điều lệ của Kinh Bắc. Nếu giao dịch thành công, Vinatex - Tân Tạo sẽ sở hữu gần 26 triệu cổ phiếu, tương đương 4,51 vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/6, cổ phiếu KBC ở 44.800 đồng/cp. Ước tính với mức giá này, Vinatex - Tân Tạo sẽ chi ra 224 tỷ đồng để mua vào cổ phiếu KBC.

Theo tìm hiểu, Vinatex - Tân Tạo là tổ chức có liên quan đến ông Đặng Thành Tâm. Ông Tâm hiện là Tổng Giám đốc của Vinatex - Tân Tạo, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Kinh Bắc. Ông Đặng Thành Tâm đang sở hữu 85,25 triệu cổ phiếu KBC, tương đương 14,81% vốn điều lệ.

Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, con gái của ông Đặng Thành Tâm là Chủ tịch của Vinatex - Tân Tạo, đồng thời là thành viên HĐQT của Kinh Bắc. Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh đang sở hữu 10 triệu cổ phiếu KBC, tương đương 1,74% vốn cổ phần.