Đại biểu: Không vì lũ lụt mà đổ hết cho thủy điện

10:08 | 05/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Phát biểu trước Quốc hội, Đại biểu Lê Thanh Vân nhấn mạnh: Cần xử lý nghiêm, lên án các chủ thể vi phạm pháp luật do lợi ích nhóm gây ra, nhưng không vì lũ lụt mà đổ hết cho thủy điện.