Đại biểu: “Truy” trách nhiệm thiệt hại vốn “khủng” đầu tư nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

12:14 | 05/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đại biểu Quốc hội Trần Quang Chiểu đặt câu hỏi về dự án đầu tư nhà máy lọc dầu Nghi Sơn gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà Nước, nhưng tại sao các cá nhân và tập thể sai phạm vẫn chưa bị xử lý?