Đạt Phương (DPG) báo lãi ròng hơn trăm tỷ quý IV/2022, tăng 19% so với cùng kỳ

Đăng Nguyên/VNB 11:51 | 18/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Năm 2022, Đạt Phương ghi nhận lãi ròng 343 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước và vượt 14,5% kế hoạch năm.

CTCP Tập đoàn Đạt Phương (Mã: DPG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 1.094 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021. Biên lợi nhuận gộp ở mức 23,9%, giảm 7,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước do giá vốn tăng cao.

Trong kỳ, Đạt Phương có chi phí tài chính ở mức 51 tỷ đồng (hầu hết là chi phí lãi vay) nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính cũng ghi nhận đạt hơn 16 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,6% và 81,3% so với quý IV/2021.

Chi phí bán hàng của doanh nghiệp trong quý IV/2022 giảm mạnh 75,6% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 27 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng ghi nhận khoản lợi nhuận khác âm 1,4 tỷ đồng so với 10 tỷ đồng của quý IV/2021.

Kết quả, quý IV/2022, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp đạt 106 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế năm 2022, Đạt Phương có doanh thu 3.319 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 393 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 15% so với năm trước. EPS ở mức 6.107 đồng.

Nguồn: Đ.N tổng hợp từ SSI.

Trong cơ cấu doanh thu, phần lớn doanh thu của Đạt Phương đến từ hợp đồng xây dựng với 2.036 tỷ đồng (chiếm 61%). Kế đến là mảng điện với 657 tỷ đồng (chiếm 20%), đây cũng là mảng có biên lợi nhuận gộp cao nhất với 23,4%. Mảng kinh doanh bất động sản đầu tư cũng mang về cho Đạt Phương 602 tỷ đồng (chiếm 18% doanh thu).

Nguồn: Báo cáo tài chính của DPG

Năm 2022, Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu 3.825 tỷ đồng và lãi ròng 343 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp chỉ thực hiện được 87% chỉ tiêu doanh thu nhưng lãi ròng đã vượt 14,5% kế hoạch năm.

Tính đến cuối năm 2022, Đạt Phương có tổng tài sản ở mức 6.150 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, tổng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.376 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Doanh nghiệp có 1.360 tỷ đồng hàng tồn kho, gấp 2,4 lần so với đầu năm, chủ yếu đến từ việc ghi nhận chi phí kinh doanh dở dang của hoạt động xây lắp và bất động sản.

Về cơ cấu nguồn vốn tại ngày 31/12/2022, doanh nghiệp có 3.932 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 6% so với đầu năm. Dư nợ vay tài chính của công ty ở mức 2.661 tỷ đồng, với 1.044 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại cuối năm 2022 là 2.218 tỷ đồng, gồm 993 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 567 tỷ đồng lợi ích cổ đông không kiểm soát. Hệ số nợ trên vốn chủ của doanh nghiệp là 1,8 lần.