Đấu thầu 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

Thùy Dương (TTXVN) 07:21 | 15/04/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 164/QĐ-TCDT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 196 gói thầu, mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Kho gạo dự trữ để chế biến xuất khẩu của Công ty Lương thực sông Hậu tại Khu công nghiệp Trà Nóc 1 (Cần Thơ). Ảnh (tư liệu) minh họa: Đình Huệ/TTXVN

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao 22 cục Dự trữ Nhà nước khu vực gồm: Hà Nội, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Cửu Long, Tây Nam Bộ chọn nhà thầu thực hiện 196 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia. 

Văn bản cũng nêu rõ, giá gói thầu đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, có cả bao bì và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực. Chất lượng gạo dự trữ quốc gia là gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại Nam Bộ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng; theo phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ". Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 4/2024. Thời điểm đóng thầu là 9 giờ, ngày 2/5. Việc mở thầu phải được hoàn thành trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu. 

Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục trưởng các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực căn cứ giá gói thầu để tính toán, quy định giá trị bảo đảm dự thầu cụ thể cho từng gói thầu. Trong số đó, đối với các gói thầu có giá trị trên 10 tỷ đồng, giá trị bảo đảm dự thầu cho từng gói thầu bằng 3% giá gói thầu. Đối với các gói thầu có giá trị có giá trị không quá 10 tỷ đồng, giá trị bảo đảm dự thầu cho từng gói thầu bằng 1,5% giá gói thầu. 

Trước thời điểm đóng thầu, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ ban hành quyết định phê duyệt dự toán của từng gói thầu để các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và làm căn cứ xét duyệt trúng thầu theo quy định. 

Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tổ chức lựa chọn nhà thầu bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại pháp luật về đấu thầu, 

Trong quá trình thực hiện nếu giá gạo trên thị trường có biến động tăng hoặc giảm so với giá Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước quy định, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực kịp thời báo cáo và đề nghị mức giá mua gạo để Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước quyết định điều chỉnh giá mua gạo, bảo đảm phủ hợp với giá thị trường tại thời điểm đóng thầu và không vượt mức giá mua tối đa được Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.