Giá bán giảm và gián đoạn nguồn cung là thách thức lớn của ngành lúa gạo

Giá bán giảm và gián đoạn nguồn cung là thách thức lớn của ngành lúa gạo

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9 cả nước xuất khẩu 583.203 tấn gạo, tương đương 275,31 triệu USD. Giá trung bình 472 USD/tấn, giảm gần 19% cả về lượng và kim ngạch, và giảm nhẹ 0,2% về giá so với tháng 8; so với tháng 9/2021 cũng giảm 1,6% về lượng, giảm 6% kim ngạch và giảm 4,4% về giá.
Xuất khẩu gạo tiếp tục tăng về sản lượng và giá trị

Xuất khẩu gạo tiếp tục tăng về sản lượng và giá trị

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, ước tính 10 tháng đầu năm 2022, tổng khối lượng và trị giá xuất khẩu gạo đạt lần lượt 6,07 triệu tấn và 2,94 tỷ USD, tăng 17,2% về khối lượng và tăng 7,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.