Đầu tư căn hộ cho thuê có hái ra tiền ở thời điểm này?

13:35 | 17/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Khi tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt ở Việt Nam, thị trường căn hộ cho thuê được đánh giá là có tiềm năng rất lớn. Việc đầu tư căn hộ cho thuê có hái ra tiền ở thời điểm này?