Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công và cắt giảm điều kiện kinh doanh

16:43 28/07/2020

(DNVN) - Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Hội nghị Giao ban trực tuyến ngành kế hoạch và đầu tư năm 2020, sáng 28/7.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công và cắt giảm điều kiện kinh doanh - ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI 
Hội nghị hướng tới nhiệm vụ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thống nhất cách thức triển khai của Bộ trong 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020 nhưng Việt Nam đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Điều này đòi hỏi trong 6 tháng cuối năm, toàn thể cán bộ, công chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tiếp tục đoàn kết, nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa, đổi mới, quyết liệt hành động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020

Tham luận tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ Trần Duy Đông cho biết, về tiến độ xây dựng kế hoạch, theo quy định tại Điều 59, Điều 65 Luật Đầu tư công năm 2019 thì chỉ còn khoảng 2 tháng rưỡi nữa là Chính phủ phải báo cáo Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong đó có 02 cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước và dự kiến nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đối với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang khẩn trương triển khai xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy trình rút gọn và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2020. Đối với dự kiến nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xây dựng phương án cân đối NSNN giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở xác định tổng chi đầu tư công nguồn NSNN 5 năm giai đoạn 2021-2025, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 15/7/2020, tuy nhiên đến nay Bộ Tài chính chưa có phương án cân đối NSNN cho giai đoạn tới.

Để kịp tiến độ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4766/BKHĐT-TH ngày 23/7/2020 trong đó đề xuất nếu Bộ Tài chính không kịp trình phương án theo tiến độ dự kiến thì căn cứ theo Khoản 2 Điều 55 Luật Đầu tư công xác định nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 bằng giai đoạn 2016-2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để sớm triển khai và thông báo các địa phương.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn, hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán năm 2021, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong thời gian tới. Do năm 2021 là năm chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19, dự báo khả năng cân đối vốn đầu tư công năm 2021 sẽ khó khăn nên đề nghị các địa phương lựa chọn các dự án phù hợp, hiệu quả, đảm bảo tiến độ thực hiện theo quy định.

Về tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị hướng dẫn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ khẩn trương có văn bản hướng dẫn các địa phương và phối hợp với Bộ Tài chính dự kiến nguồn vốn NSNN, vốn đầu tư công năm 2021 để có căn cứ thông báo các địa phương triển khai thực hiện.

Dự kiến trong tháng 8/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ triển khai các Hội nghị xây dựng kế hoạch trung hạn 2021-2025 (lồng ghép với kế hoạch 2021) với các địa phương theo 03 Vùng, trường hợp cần thiết sẽ tổ chức làm việc với một số địa phương lớn. Các nội dung cụ thể, kiến nghị, đề xuất của từng địa phương sẽ được thảo luận, chia sẻ tại các hội nghị này.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương trong các tháng cuối năm chủ động hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giao bổ sung kế hoạch 2016-2020 và kế hoạch 2020, đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp, chính sách tăng cường giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương chủ động rà soát kỹ các khó khăn vướng mắc của các dự án chưa giải ngân/tỉ lệ giải ngân thấp, nhất là các dự án ODA để chủ động điều chỉnh nội bộ trong địa phương hoặc đề xuất điều chuyển vốn sang các địa phương khác để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền ngay trong tháng 8/2020. Trong quá trình đề xuất điều chuyển vốn giữa các dự án, đề nghị các địa phương chịu trách nhiệm: về tính chính xác của tỉ lệ giải ngân, trường hợp không điều chuyển sang các dự án khác thì đảm bảo khả năng giải ngân hết số vốn được giao trong năm 2020 trường hợp điều chuyển sang các dự án khác thì chịu trách nhiệm tiếp tục đề xuất bố trí vốn trong các năm sau để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và hội nhập là nhiệm trọng tâm

Tham luận tại Hội nghị về tình hình thực hiện công tác xây dựng thể chế, pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Hào Hùng cho biết, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và hội nhập luôn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xác định là nhiệm trọng tâm, được Lãnh đạo Bộ chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong Chương trình công tác hằng năm. Trong số 10 đạo Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì xây dựng 03 đạo luật quan trọng, thiết yếu đối với môi trường đầu tư, kinh doanh là Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Bộ cũng đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 03 Nghị quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 19 Nghị định, Nghị quyết, Quyết định và ban hành theo thẩm quyền 04 thông tư. Đồng thời, Bộ đã tiếp tục thực hiện các gỉải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật về đầu tư, kinh doanh, bảo đảm thi hành có hiệu quả Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các văn bản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo đều thể hiện vai trò tiên phong của Bộ trong việc chủ động đề xuất cải cách, đổi mới hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách hướng tới mục tiêu tạo hành lang pháp lý cho việc cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao hiệu quả phân bổ, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thúc đẩy kinh tế tư nhân và cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh.

Trong 06 tháng cuối năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung nỗ lực thực hiện vào 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Một là, khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 03 Luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (gồm 11/15 Nghị định chủ trì soạn thảo) theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để các Luật này được thi hành đầy đủ từ ngày 01/01/2020. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hai là, tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh và đề xuất phương án hoàn thiện nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật nói chung và bảo đảm thi hành Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) nói riêng.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh. Bốn là, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu; Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam- Liên minh châu Âu.

Về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch và các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng cho biết, xác định được tầm quan trọng của công tác quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, trong thời gian qua các Bộ, ngành và địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác lập quy hoạch các cấp, bao gồm 03 quy hoạch quốc gia, 39 quy hoạch ngành quốc gia và 63 quy hoạch tỉnh, thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, đối với 03 quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia thì nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch không gian biển quốc gia đã được Chính phủ xem xét, phê duyệt. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai các bước tiếp theo để lập quy hoạch theo quy định.

Nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia đã được trình Hội đồng thẩm định thông qua tại phiên họp thẩm định ngày 19/5/2020 và đã hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 7/2020. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai các bước tiếp theo để lập quy hoạch theo quy định.

Đối với 39 quy hoạch ngành quốc gia, các bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 25/39 nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia, còn lại 14/39 nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia đang trong quá trình thẩm định. Hiện nay, các Bộ đang khẩn trương lập các khung định hướng quy hoạch ngành quốc gia và lập quy hoạch ngành quốc gia, dự kiến hoàn thành trong năm 2020 và 2021.

Tuần tra suốt đêm, tổ công tác 363 tạm giữ xe tải ‘giao hàng’ sau 18h

Tuần tra suốt đêm, tổ công tác 363 tạm giữ xe tải ‘giao hàng’ sau 18h

Tối 28-7, tổ công tác 363 - Công an quận 11, TP.HCM tuần tra địa bàn, xử lý người vi phạm chỉ thị 16, người ra đường sau 18h. Một tài xế xe tải đã bị lập biên bản vì ra đường trong trường hợp không cần thiết.
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tin nổi bật

Đọc thêm

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao