Đề nghị bổ sung quy định bắt buộc lập đơn vị tự vệ ở doanh nghiệp

17:24 | 28/10/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) bổ sung quy định trách nhiệm, nghĩa vụ bắt buộc phải thành lập đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp.

Đề nghị bổ sung quy định bắt buộc lập đơn vị tự vệ ở doanh nghiệp - ảnh 1
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) 
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 28/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Các nội dung liên quan đến độ tuổi, thời hạn thực hiện thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình; điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp; Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng... đã được các đại biểu tập trung phân tích, cho ý kiến.

Về điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp (Điều 17), các đại biểu nhấn mạnh, vấn đề này có ý nghĩa quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh trong điều kiện thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại biểu Lý Tiết Hạnh (Bình Định) chỉ rõ trong những năm qua, việc thành lập đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế.

Nhiều doanh nghiệp không mặn mà với việc thành lập đơn vị tự vệ mà tập trung lo cho sản xuất. Nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng việc đảm bảo an ninh-trật tự là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy lực lượng chính quyền địa phương chỉ chủ yếu tập trung công tác đảm bảo an ninh-trật tự bên ngoài doanh nghiệp.

Trong phạm vi của mình, doanh nghiệp phải có trách nhiệm tổ chức lực lượng để đảm bảo an ninh-trật tự, đặc biệt trong điều kiện hiện nay, khi tình trạng an ninh-trật tự có những diễn biến phức tạp.

Mặt khác, trong trường hợp cần huy động lực lượng để đảm bảo giải quyết vấn đề trong toàn khu vực như trộm cướp, cháy nổ, phòng, chống khắc phục thiên tai... thì các doanh nghiệp phải có trách nhiệm cử lực lượng tham gia, phối hợp, đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, theo đại biểu Lý Tiết Hạnh, ở nhiều địa phương lực lượng thanh niên đi làm ăn xa, thoát ly gia đình rất đông. Trong khi đó, các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã và đang thu hút một lượng lớn lực lượng lao động trẻ, khỏe, có trình độ cao. Số lượng doanh nghiệp quốc doanh thực hiện cổ phần hóa tiếp tục gia tăng.

"Để phù hợp với tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” là xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, chất lượng cao; yêu cầu thực tiễn của lực lượng dân quân tự vệ gắn với việc huấn luyện, đào tạo, huy động, đồng thời đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng này thì việc tổ chức, duy trì hoạt động của lực lượng tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp là cần thiết và phải được luật pháp quy định," đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu cũng đề nghị dự thảo Luật bổ sung quy định trách nhiệm, nghĩa vụ bắt buộc phải thành lập đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp; quy định rõ hơn trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong chấp hành sự phân công, điều động khi có yêu cầu đồng thời cân nhắc quy định về kinh phí đảm bảo cho tự vệ của các tổ chức kinh tế ngoài nhà nước.

Theo đại biểu Cầm Thị Mẫn (Thanh Hóa), trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với sự đa dạng các loại hình doanh nghiệp thì việc tổ chức tự vệ nhất là tự vệ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn.

"Tuy nhiên, không vì khó khăn mà không tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, vì việc tổ chức tự vệ có ý nghĩa quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh nhất là trong điều kiện Chính phủ phấn đấu mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp trong thời gian tới và có xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng lao động sản xuất công nghiệp, dịch vụ, giảm lao động nông nghiệp. Nếu không quy định tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp thì sẽ không cụ thể hóa được quy định của Hiến pháp năm 2013 là xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp," đại biểu khẳng định.

Để việc tổ chức trong doanh nghiệp có hiệu quả, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đại biểu Cầm Thị Mẫn đề nghị, cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; có cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức tự vệ; tăng cường công tác thông tin, truyền thông để chủ doanh nghiệp nắm, hiểu đúng bản chất quy định của pháp luật trên cơ sở đó có sự đồng thuận cao, nâng cao trách nhiệm để tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp...