Vốn ngoại 'tiếp sức' cho doanh nghiệp Việt

Vốn ngoại 'tiếp sức' cho doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh các kênh huy động vốn trong nước như tín dụng ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán đối diện với những khó khăn, dòng vốn ngoại đang nổi lên như một biện pháp “cứu cánh” cho nhiều doanh nghiệp, giúp các công ty ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh, tạo đà tăng trưởng cho các năm tới.