Đề xuất giấy phép lái xe được cấp 12 điểm/năm, vi phạm sẽ trừ điểm

13:30 04/09/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Đại diện Cục CSGT, Bộ Công an cho biết Chính phủ đã đồng ý với đề xuất giấy phép lái xe được cấp 12 điểm/năm.