Dự thảo Nghị định 86 mới: Không có quy định xe hợp đồng điện tử phải gắn mào

Dự thảo Nghị định 86 mới: Không có quy định xe hợp đồng điện tử phải gắn mào

(DNVN) - Bộ Giao thông vận tải vừa chính thức trình lên Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Nội dung dự thảo mới nhất này đã “gỡ” được nhiều vấn đề dư luận đang quan tâm.