Đề xuất mới về phí hoạt động đo đạc và bản đồ

21:50 | 30/10/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 196/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ và Thông tư 34/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
 Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ, mức thu phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc tài sản công cho mục đích quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, mức thu phí bằng 60% mức phí tương ứng tại Biểu mức phí ban hành kèm theo Thông tư này:

Số tt

Loại thông tin, dữ liệu

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

Ghi chú

I

Bản đồ địa hình quốc gia in trên giấy

1

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000 và lớn hơn

tờ

120.000

2

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000

tờ

130.000

3

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000

tờ

140.000

4

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:100.000 và nhỏ hơn

tờ

170.000

5

Bản đồ hành chính Việt Nam

bộ

900.000

* Bỏ khỏi danh mục thu phí vì bản đồ hành chính in trên giấy là sản phẩm, không phải là thông tin, dữ liệu

6

Bản đồ hành chính cấp tỉnh

bộ

300.000

7

Bản đồ hành chính cấp huyện

bộ

150.000

II

Bản đồ số dạng Vector

1

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000

mảnh

400.000

Nếu chọn lọc nội dung theo 7 6 lớp thông tin thì mức thu phí cho từng lớp như sau:

a) Các nhóm lớp thông tin dữ liệu: địa hình; dân cư; giao thông; thuỷ hệ văn: thu bằng 1/7 6 mức thu theo mảnh nhân với hệ số 1,2;

b) Các nhóm lớp thông tin dữ liệu: cơ sở toán học, địa giới hành chính, biên giới quốc gia; thực vật: thu bằng 1/7 6 mức thu theo mảnh

2

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:5.000

mảnh

440.000

3

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000

mảnh

670.000

4

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000

mảnh

760.000

5

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000

mảnh

950.000

6

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:100.000

mảnh

2.000.000

7

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000

mảnh

3.500.000

8

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000

mảnh

5.000.000

9

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:1.000.000

mảnh

8.000.000

10

Bản đồ hành chính Việt Nam

mảnh

4.000.000

11

Bản đồ hành chính tỉnh

mảnh

2.000.000

12

Bản đồ hành chính cấp huyện

mảnh

1.000.000

Trong đó chữ bị gạch ngang: Là nội dung bị sửa đổi. Chữ nghiêng, đậm: Là nội dung bổ sung

Dự thảo cũng quy định miễn phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc tài sản công cho mục đích quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai trong trường hợp tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.