Đề xuất tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên Trượt băng, Yoga

14:42 | 14/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên môn Trượt băng và môn Yoga.
Theo đó, tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên môn Trượt băng được đề xuất như sau:
 
Vận động viên được phong Kiện tướng khi đạt được một trong các tiêu chuẩn sau đây: a- Tham gia thi đấu tại các giải: Vô địch thế giới, Vô địch châu Á, Vô địch Đông Nam Á; b- Xếp hạng 1/32 tại các giải: Vô địch trẻ thế giới, Vô địch trẻ Châu Á, Vô địch trẻ Đông Nam Á.
 
Đề xuất tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên Trượt băng, Yoga
Đề xuất tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên Trượt băng, Yoga
 
Vận động viên được phong Cấp 1 khi đạt được một trong các tiêu chuẩn sau đây: a- Xếp hạng 1 các nội dung tại giải Đại hội Thể thao toàn quốc; b- Xếp hạng 1 các nội dung tại giải vô địch Trượt băng vô địch quốc gia.
 
Vận động viên được phong Cấp 2 khi đạt được một trong các tiêu chuẩn sau đây: a- Xếp hạng 2 các nội dung tại giải Đại hội Thể thao toàn quốc; b- Xếp hạng 2 các nội dung tại giải vô địch Trượt băng vô địch quốc gia.
 
Tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên môn Yoga
 
Tiêu chuẩn chuyên môn phong đẳng cấp vận động viên môn Yoga được đề xuất như sau:
 
Vận động viên được phong Kiện tướng khi đạt được một trong các tiêu chuẩn sau đây: a. Xếp hạng 1 các nội dung Yoga nghệ thuật tại giải Vô địch Yoga quốc gia; b. Xếp hạng 1, 2 các nội dung Yoga Asana tại giải Vô địch Yoga quốc gia.
 
Vận động viên được phong Cấp 1 khi đạt được một trong các tiêu chuẩn sau đây: a. Xếp hạng 1, 2 các nội dung Yoga Asana tại giải Trẻ Yoga quốc gia và giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia; b. Xếp hạng 1 các nội dung Yoga nghệ thuật tại giải Trẻ Yoga quốc gia và giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia; c. Xếp hạng 2, 3 các nội dung Yoga nghệ thuật tại giải Vô địch Yoga quốc gia; d. Xếp hạng 3, 4 các nội dung Yoga Asana tại giải Vô địch Yoga quốc gia.
 
Vận động viên được phong Cấp 2 khi đạt được một trong các tiêu chuẩn sau đây: a. Xếp hạng  2, 3 các nội dung Yoga nghệ thuật tại giải Trẻ Yoga quốc gia và giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia; b. Xếp hạng  3, 4 các nội dung Yoga Asana tại giải Trẻ Yoga quốc gia và giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia; c. Xếp hạng 4, 5 các nội dung Yoga nghệ thuật tại giải Vô địch Yoga quốc gia; d. Xếp hạng 5, 6  các nội dung Yoga Asana tại giải Vô địch Yoga quốc gia.
 
Nguyễn Triệu