Đoạn tranh luận giữa Bộ trưởng Trần Hồng Hà và đại biểu đại biểu Ksor H'Bơ Khắp về vấn đề thuỷ điện

17:02 | 06/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đại biểu Ksor H'Bơ Khắp (Gia Lai) đặt câu hỏi với Bộ trưởng Trần Hồng Hà về quan điểm có tiếp tục ủng hộ xây dựng thủy điện nhỏ và giải pháp hạn chế hậu quả thiên tai.