Doanh thu thuần giảm gần 50% nhưng cổ phiếu LEC tăng gấp đôi chỉ trong nửa tháng

Trang Mai 14:31 | 03/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cổ phiếu LEC tăng trần 11 phiên liên tiếp trong nửa tháng, từ 7.000 đồng lên 14.550 đồng, dù ban lãnh đạo công ty cho biết "hoạt động kinh doanh không có biến động đặc biệt".

Thông tin cổ phiếu của Công ty cổ phần Bất động sản điện lực Miền Trung (mã: LEC) hai tuần qua luôn đóng cửa ở giá trần đang thu hút được nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư. Theo đó, chỉ trong vòng một tháng, giá cổ phiếu đã tăng vọt 67%, đứng đầu về mức tăng giá trên sàn chứng khoán TP. HCM (mã: HOSE) kể từ giữa tháng 9 đến nay. Thậm chí, khi sàn chứng khoán chìm trong sắc đỏ thì LEC vẫn tăng trần 11 phiên liên tiếp và đóng cửa phiên 30/9 ở mốc 14.550 đồng/cp.

 Kết quả giao dịch cổ phiếu LEC thời gian gần đây. (Nguồn: Vietstock)

Với tốc độ tăng bất thường, HOSE đã yêu cầu LEC giải trình nguyên nhân. Trong 2 lần lên tiếng, đại diện Công ty cho biết, các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang diễn ra bình thường và không có biến động đặc biệt nào trong hoạt động của công ty. Việc giá cổ phiếu LEC tăng trần 5 liên tiếp (23-29/09/2022) là do cung cầu trên thị trường chứng khoán.

Doanh thu LEC thời gian gần đây ra sao?

Về kết quả kinh doanh, quý II/2022, LEC có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 45,9 tỷ đồng, giảm 63,6% so với 126,2 tỷ đồng cùng kỳ 2021 do doanh thu từ hoạt động xây lắp công trình trong kỳ giảm, nhưng giá vốn giảm với tốc độ cao hơn doanh thu dẫn đến lợi nhuận gộp trong trong quý tăng nhẹ 6,1% so với cùng kỳ. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ là 6,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,5% so với cùng kỳ năm trước nhưng doanh thu hoạt động tài chính Quý II/2022 giảm mạnh 38% so với quý II/2021, xuống còn 2,7 tỷ đồng chủ yếu do lãi tiền vay từ các công ty con giảm so với cùng kỳ, đồng thời chi phí lãi vay trong kỳ cũng tăng 25,6%, dẫn đến sau thuế, công ty báo lỗ 1,3 tỷ đồng. Riêng cổ đông công ty mẹ lỗ 2,3 tỷ đồng. 

6 tháng đầu năm 2022, LEC có doanh thu thuần 109,9 tỷ đồng, giảm 48,4% từ 213,1 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân cho việc giảm mạnh được phía công ty đưa ra là do doanh thu từ hoạt động xây lắp công trình trong kỳ giảm. Tuy nhiên, giá vốn cũng giảm 54,7%, xuống còn gần 90 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp tăng 32,6% lên 20,2 tỷ đồng. 

 

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của LEC đạt gần 110 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu từ hoạt động xây lắp công trình giảm. Tuy nhiên, giá vốn giảm với tốc độ cao hơn doanh thu, thêm nữa các loại chi phí trong kỳ tăng, dẫn đến lỗ ròng 1,7 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ giảm nhẹ 16,2% so với cùng kỳ năm trước nhưng doanh thu hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2022 giảm mạnh so với năm 2021 chủ yếu do lãi tiền vay từ các công ty con giảm so với 6 tháng đầu năm trước, đồng thời chi phí lãi vay trong kỳ tăng 26,4% so với 6 tháng đầu năm 2021, dẫn đến lợi nhuận sau thuế bán niên 2022 đạt 196,8 triệu đồng, giảm 21,1% so với cùng kỳ 2021.

Tổng tài sản của LEC tính đến 30/6/2022 là 1.094 tỷ đồng, tăng 11% từ đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 824,6 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 269,6 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tới 737,7 tỷ đồng, phần lớn đến từ phải thu ngắn hạn của khách hàng (348 tỷ đồng) và trả trước cho người bán ngắn hạn (282,8 tỷ đồng). 

Nợ phải trả tính đến hết quý II là 694 tỷ đồng, tăng 18,6%. Nợ ngắn hạn là 644 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính cả ngắn hạn và dài hạn là 479 tỷ đồng. Hiện LEC đang vay một số ngân hàng chính là Agribank chi nhánh Tây Đô, Hà Nội, Hoà Bình, VietinBank và Bưu điện Liên Việt. Vốn chủ sở hữu là 400 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,74. 

Về lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đang âm 131,2 tỷ đồng, tăng 61 tỷ đồng so với cùng kỳ. Riêng tiền thuần từ đầu tư tăng mạnh từ âm 27 tỷ đồng lên dương 8 tỷ đồng, chủ yếu đến từ tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác với 11,7 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền từ tài chính dương 129 tỷ đồng, tăng 48,3%. Trong đó, tiền thu từ đi vay là 348,8 tỷ đồng. 

Theo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, LEC đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2022 với doanh thu 597,8 tỷ đồng và có lãi sau thuế 6,3 tỷ đồng. 

Tính đến 11h phiên 3/10, giá cổ phiếu LEC tiếp tục ngập sắc tím với 15.550 đồng/cp, tăng 1000 đồng, tương ứng 6,87% so với phiên trước đó. 

Tại thời điểm năm 2021, cổ đông lớn của LEC chính là 3 đơn vị cùng nắm 20,6% gồm Công ty TNHH Lemony Hà Nội, Công ty TNH MTV Đầu tư Phát triển và Xây dựng Việt Trung và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đoàn Linh Gia. 

LEC có 4 công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ánh Dương Hoà Bình, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Phúc Tiến, Công ty Cổ phần vui chơi Thế hệ mới. 

Trong năm 2022, LEC sẽ triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2. Cụ thể, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để triển khai dự án phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, bám sát nhu cầu của khách hàng và đảm bảo phù hợp với năng lực, khả năng thực hiện của Công ty. Cơ bản các công việc dự kiến bằng việc triển khai các thủ tục về pháp lý và phê duyệt của cơ quan nhà nước để triển khai tổ chức thi công chính thức; Xây dựng phương án đầu tư, kế hoạch bán hàng, các hình thức huy động vốn (bao gồm cả nguồn vốn của Công ty, của khách hàng, của tổ chức tín dụng, hình thức hợp tác đầu tư với đối tác có năng lực tài chính và hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật).