Dùng rọ đá nắn dòng sông Rào Trăng để tìm kiếm công nhân mất tích

15:05 | 19/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hàng trăm bộ đội dùng lưới sắt tạo thành các rọ đá ngăn dòng chảy sông để tìm kiếm 12 công nhân vẫn mất tích sau vụ sạt núi ở Thủy điện Rào Trăng 3.