Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH): Dự báo triển vọng lợi nhuận còn tăng mạnh

Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH): Dự báo triển vọng lợi nhuận còn tăng mạnh

Chứng khoán VNDIRECT dự báo VSH sẽ còn phát triển và thu về lợi nhuận sau thuế cao hơn trong tương lai nhờ việc hưởng lợi chính từ quá trình tự do hóa thị trường điện; nhất là trong bối cảnh công ty đang đàm phán với EVN để nâng giá bán trung bình của Thượng Kontum từ 1.100 đồng/kWh lên 1.300 đồng/kWh.