Gần 1.000 chiến sĩ hỗ trợ chống dịch ở TP Thủ Đức

12:04 | 23/08/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đêm 22/8, TP Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ đều xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt.- Theo Zing