Gần 30 doanh nghiệp sẽ chốt cổ tức (18-22/7): Tiền mặt cao nhất 63%

Đông Bắc 09:56 | 18/07/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt từ 18-22/07. Tỷ lệ cao nhất tới 63%.

 

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (HOSE: NCT) sẽ chia cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 63% (1 cp được nhận 6,300 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/07. Ngày thanh toán là 18/08. Trước đó, NCT đã trả cổ tức  đợt 1/2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%.

Cao thứ hai, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM) sẽ chia cổ tức  đợt 2/2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40% (1 cp được nhận 4,000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/07. Ngày thanh toán là 23/08. Với hơn 391 triệu cp đang lưu hành, DPM cần chi trên 1,565 tỷ đồng để thực hiện đợt trả cổ tức này.

 

Danh sách 27 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 18-22/7:

* Ngày 22/8, CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (HNX: SPC) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/7.

* CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (HOSE: LBM) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 1 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/7.

* CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:18 (người sở hữu 100 CP được nhận 18 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/7.

* CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 (người sở hữu 100 CP được nhận 7 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/7.

* Ngày 22/8, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/7.

* Ngày 10/8, CTCP MHC (HOSE: MHC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/7.

* Ngày 22/8, CTCP Thủy điện Sê San 4A (HOSE: S4A) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/7.

* Ngày 15/8, CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:141 (người sở hữu 100 CP được nhận 141 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/7.

* CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX: VGS) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/7.

* Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17 (người sở hữu 100 CP được nhận 17 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/7.

* Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 CP được nhận 5 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/7.

* CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HOSE: HAX) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/7.

* Ngày 8/8, CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HOSE: HAX) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/7.

* Ngày 22/8, CTCP Sơn Hải Phòng (UPCoM: HPP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/7.

* Ngày 23/8, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 4.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/7.

* Ngày 8/8, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/7.

* Ngày 4/8, CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/7.

* Ngày 5/8, CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/7.

* Ngày 4/8, CTCP Bến Bãi Vận tải Sài Gòn (UPCoM: TPS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/7.

* Ngày 19/8, CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không (HNX: ARM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/7.

* CTCP Vimeco (HNX: VMC) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 (người sở hữu 100 CP được nhận 8 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/7.

* Ngày 29/7, CTCP Sơn Đồng Nai (HNX: SDN) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/7.

* Ngày 10/8, CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (HOSE: ILB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/7.

* Ngày 10/8, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (UPCoM: OIL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 350 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/7.

* Ngày 5/8, CTCP Điện tử Biên Hòa (UPCoM: BEL) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/7.

* Ngày 18/8, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (HOSE: NCT) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 6.300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/7.

* Ngày 29/7, CTCP SPM (HOSE: SPM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/7.

* Ngày 30/8, CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/7.

* Ngày 29/7, CTCP Than Mông Dương - Vinacomin (HNX: MDC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 650 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/7.

* CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (UPCoM: VDB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/7.