Hà Nội mở điểm bán hàng lưu động

13:00 05/08/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Ủy ban nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội phối hợp với doanh nghiệp bán lẻ đã tổ chức thí điểm 4 điểm bán hàng lưu động trên địa bàn quận để đảm bảo đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho người dân. Theo Vnew