Hết quý I/2022 quỹ bình ổn giá xăng dầu đang âm gần 170 tỷ đồng

Thùy Dương/BNEWS/TTXVN 20:05 | 12/05/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 12/5, Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý I/2022, đến hết ngày 31/3 đang âm 169,920 tỷ đồng.

Theo đó, quý I năm 2022, từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/3, tổng số trích Quỹ bình ổn giá là 601,780 tỷ đồng, tổng số sử dụng Quỹ bình ổn giá là 1.671,421 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá dương trong Quý I năm 2022 là 1,637 tỷ đồng; lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá âm trong Quý I năm 2022 là 499 triệu đồng.

Trước đó số dư Quỹ bình ổn giá tại thời điểm 31/12 là 898,582 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cho biết, việc công khai quỹ bình ổn giá nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.