Đề xuất giãn hoãn 135.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất: Cùng lúc giải nhiều bài toán

Đề xuất giãn hoãn 135.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất: Cùng lúc giải nhiều bài toán

Bộ Tài chính chuẩn bị trình Chính phủ thực hiện giãn thu một số loại thuế và tiền thuê đất, ước tính khoảng 135.000 tỷ đồng, trong thời gian 3 đến 9 tháng. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng, việc giãn thuế sẽ giúp giảm áp lực chi phí, vừa hỗ trợ được doanh nghiệp vừa kiềm chế được lạm phát.