Bộ Tài chính chỉ đạo kiểm tra 10 công ty chứng khoán và 1 số doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn

Bộ Tài chính chỉ đạo kiểm tra 10 công ty chứng khoán và 1 số doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn

Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài Chính) vừa cho biết, để hạn chế rủi ro và tăng cường quản lý giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước triển khai 4 đoàn kiểm tra trong tháng 10 tại 10 công ty chứng khoán về tình hình cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp.
Đề xuất gói hỗ trợ lãi suất quy mô từ 10.000 - 20.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp

Đề xuất gói hỗ trợ lãi suất quy mô từ 10.000 - 20.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết hiện đang đề xuất một số chính sách tài khóa, hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, có thể trích từ 10.000 - 20.000 tỷ đồng cho một số ngành nghề nhất định, một số công trình trọng điểm. Tiếp đó là phát hành công trái, trái phiếu trong nước…
Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng tăng hơn 10%

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng tăng hơn 10%

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng tổng thu ngân sách 9 tháng đạt 1.084,7 nghìn tỷ đồng, bằng 80,75% dự toán, tăng 10,75% so cùng kỳ, trong đó số thu nội địa đạt 878,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán.