Hỗ trợ sản phẩm/mô hình startup ứng phó COVID-19

17:20 23/03/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Văn phòng Đề án 844 - Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành khảo sát diện rộng thông tin về sản phẩm, nhu cầu hỗ trợ từ chính những startup ứng phó COVID-19 để có thể vinh danh và có những hỗ trợ kịp thời.

Khảo sát được thực hiện nhằm mục đích khuyến khích cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo đưa ra những giải pháp, ứng dụng công nghệ giải quyết vấn đề trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến đại dịch COVID-19.
Theo đại diện Văn phòng Đề án 844, đối tượng thực hiện cuộc khảo sát là các startup, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, dự án về khoa học công nghệ hướng đến giải quyết vấn đề liên quan đến COVID-19.
Hỗ trợ sản phẩm/mô hình startup ứng phó COVID-19 - ảnh 1
Một sản phẩm của khởi nghiệp trong thời điểm dịch COVID-19
Nhóm giải pháp xử lý vấn đề liên quan đến COVID-19 có thể là: xử lý trực tiếp tuyến đầu dịch bệnh; hỗ trợ người chịu ảnh hưởng của cách ly hoặc giúp cộng đồng hạn chế đi lại; hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp trước ảnh hưởng của COVID-19.
Sau khi nhận được kết quả khảo sát, Văn phòng Đề án 844 sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ để vinh danh các điển hình, hỗ trợ nguồn lực từ các chương trình mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai. Đồng thời, Văn phòng sẽ kết nối với mạng lưới truyền thông để hỗ trợ sản phẩm/mô hình tiếp cận thị trường, tiếp cận các Bộ, ngành có liên quan trong việc tìm kiếm giải pháp ứng phó với dịch.
Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) được Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai nhằm mục đích: Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và hỗ trợ 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp.