Hoàn thành phân bổ 353.000 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước

21:56 | 03/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Tài chính cho biết, tổng số vốn ngân sách nhà nước đã phân bổ cho các địa phương đến thời điểm hiện nay là 353.259,434 tỷ đồng, đạt 99,96% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.
Tạp chí Tài chính & Doanh nghiệp thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 23/2/2021, 63/63 địa phương đã gửi báo cáo phân bổ vốn đầu tư kế hoạch năm 2021 tới Bộ Tài chính. Tổng số vốn địa phương đã phân bổ là 353.259,434 tỷ đồng, đạt 99,96% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.
 
Một số địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng chính phủ giao do tăng từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết (Hà Giang, Lào Cai, Hải Phòng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước).
 
Hoàn thành phân bổ 353.000 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước - ảnh 1
Hoàn thành phân bổ 353.000 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước (Ảnh minh họa)
 
Nhiều địa phương phân bổ vốn ngân sách trung ương thấp hơn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (Gia Lai, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Phước, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang) do địa phương mới giao kế hoạch vốn đợt 1, các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư (theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31/12/2020 tiếp tục hoàn thiện, phân bổ sau khi Quốc hội khóa XV quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025).
 
Theo tạp chí Tài Chính cho biết Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 về giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021, của Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ tổng số vốn là 353.413,166 tỷ đồng (phân bổ toàn bộ vốn ngân sách địa phương và vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành lĩnh vực) cho 63 địa phương, đồng thời giao các địa phương phân bổ chi tiết danh mục và mức vốn của từng dự án.

Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước Quốc hội giao cho các địa phương (Nghị quyết của số 128/2020/QH14) về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và số 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021) là 369.413,166 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 255.300 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương đầu tư theo ngành lĩnh vực là 98.113,166 tỷ đồng, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 16.000 tỷ đồng.
 
Chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2021 theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ. Định kỳ hằng tháng, quý và cả năm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.
 
Nguyễn Triệu