Hodeco lãi hơn 250 tỷ từ bán cổ phần

Đăng Nguyên/VNB 09:52 | 30/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Quý IV/2022, Hodeco ghi nhận hơn 250 tỷ đồng lãi bán cổ phần, qua đó giúp lãi ròng tăng 73% lên 172 tỷ đồng.

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - Mã: HDC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần 174 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư ở mức 109 tỷ đồng, giảm 73% so với quý IV/2021. Biên lợi nhuận gộp ở mức 18,5%, giảm 16,7 điểm % so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, quý IV/2022, Hodeco ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính 255 tỷ đồng, trong đó, 254,6 tỷ đồng là lãi bán cổ phần.

Chi phí tài chính của doanh nghiệp ở mức 49 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi phí lãi vay 22 tỷ đồng, cũng tăng 82% so với quý IV/2021.

Các chi phí khác gia tăng không đáng kể nên Hodeco ghi nhận lãi ròng 172 tỷ đồng trong quý IV/2022, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận 1.298 tỷ đồng doanh thu thuần và 420 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 4% và tăng 36% so với năm trước.

Nguồn: Đ.N tổng hợp từ SSI.

Tại ngày 31/12/2022, Hodeco có tổng tài sản ở mức 4.422 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho gần 1.092 tỷ đồng, giảm 41% so với đầu năm. Doanh nghiệp không còn ghi nhận tồn kho ở khu du lịch Giải trí Đại Dương tại phường 11, TP Vũng Tàu (đầu năm ghi nhận 640 tỷ đồng).

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thực hện trích lập dự phòng giảm giá 40 tỷ đồng cho khoản đầu tư chứng khoán có giá gốc hơn 111 tỷ đồng.

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn cũng tăng từ 643 tỷ đồng ở đầu năm lên 1.070 tỷ đồng do thực hiện các dự án như Khu nhà ở tại phường 12, TP Vũng Tàu (509 tỷ đồng); Khu nhà ở tại huyện Long Điền (276 tỷ đồng); ...

Cuối quý IV/2022, doanh nghiệp có 2.558 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 11,6% so với đầu năm. Dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp ở mức 1.690 tỷ đồng, với 722 tỷ đồng là vay ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu vào cuối năm của doanh nghiệp ghi nhận 1.864 tỷ đồng, trong đó có 158 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 503 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,4 lần.

Vào cuối tháng 9/2022, HQĐT của Hodeco đã công bố nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng hơn 11,4 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu (công ty con do HDC nắm 100% vốn điều lệ tại ngày 30/6/2022) cho đối tác để cùng phát triển dự án Khu du lịch Đại Dương.