Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam chuẩn bị sơ kết Nghị quyết Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân

20:28 | 25/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiều 25/5/2021, Cơ quan TƯ Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (VPBA) đã giao ban thường kỳ. Do chấp hành nghiêm yêu cầu phòng chống dịch Covid – 19, phiên giao ban đã tổ chức trực tuyến.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội VPBA chủ trì cuộc họp. Tham dự phiên họp tại các đầu cầu có ông Nguyễn Thủ Đô, Phó TTK Thường trực Hội, lãnh đạo Tạp chí Điện tử Doanh nhân Việt Nam, Văn phòng Hội và các Ban chuyên môn, nghiệp vụ của Hội.

Sau khi nghe các ý kiến báo cáo về triển khai hoạt động của Hội trong tuần qua, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Điều đã chỉ đạo cụ thể về một số nội dung và kết luận giao ban. 

Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam chuẩn bị sơ kết Nghị quyết Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân - ảnh 1

PGS.TS Nguyễn Trọng Điều chủ trì cuộc họp trực tuyến

Theo Chủ tịch Hội VPBA, nội dung công tác quan trọng trong thời gian tới, là việc Hội VPBA chuẩn bị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá 12 về phát triển kinh tế tư nhân. Kết quả đánh giá này sẽ được sử dụng phục vụ cho buổi làm việc của lãnh đạo Hội VPBA với Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương dự kiến vào tháng 7/2021.

Phó GS,TS Nguyễn Trọng Điều nhấn mạnh việc sơ kết thực hiện NQ TƯ 5 khoá 12 là rất quan trọng. Vì vậy, công tác chuẩn bị nội dung cần được triển khai nghiêm túc, khẩn trương, khoa học mang hơi thở của thực tiễn đời sống.

Việc gắn lý luận với thực tiễn là tối quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị của đội ngũ doanh nhân, thực hiện phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước đề ra. 

Đây cũng là một trong những mục tiêu chính trị quan trọng hàng đầu Hội đề ra trong thời gian tới - Phó GS,TS Nguyễn Trọng Điều nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội VPBA giao Ban Thư ký chủ trì, kết hợp với Văn phòng Hội, Tạp chí Điện tử Doanh ntổ chức xin ý kiến đóng góp của các doanh nhân tiêu biểu, các nhà nghiên cứu, chuyên gia, lãnh đạo các chi Hội thành viên và cả những nhà báo có uy tín để xây dựng báo cáo, chuẩn bị cho buổi làm việc của Trung ương Hội VPBA với Ban Kinh tế Trung Ương.

Được biết, Nghị quyết Trung ương 5 khoá 12 về phát triển kinh tế tư nhân đặt mục tiêu cụ thể như sau:

Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân. Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; đến năm 2025 có hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Phấn đấu tăng tỉ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP để đến năm 2020 đạt khoảng 50%, năm 2025 khoảng 55%, đến năm 2030 khoảng 60-65%.

Bình quân giai đoạn 2016-2025, năng suất lao động tăng khoảng 4-5%/năm. Thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân so với nhóm dẫn đầu ASEAN-4; nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Ly Na