Hướng dẫn cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí

17:48 | 13/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tại Thông tư 41/2020/TT-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí gồm: Báo in và báo điện tử; Tạp chí in và tạp chí điện tử...
Thông tư quy định rõ về trường hợp cơ quan, tổ chức được đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí gồm:
 
1. Đối tượng được thành lập cơ quan báo chí quy định tại Điều 14 Luật Báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Luật Báo chí có nhu cầu thực hiện hai loại hình báo chí là: Báo in và báo điện tử; Tạp chí in và tạp chí điện tử.
 
Hướng dẫn cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí
Hướng dẫn cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí
 
2. Cơ quan báo chí đang thực hiện hai loại hình báo chí có một hoặc hai giấy phép chuẩn bị hết hiệu lực có nhu cầu tiếp tục hoạt động báo chí.
 
3. Cơ quan báo chí đang thực hiện một loại hình báo chí có nhu cầu thực hiện thêm loại hình báo chí khác:
 
a) Báo in thực hiện thêm loại hình báo điện tử;
 
b) Tạp chí in thực hiện thêm loại hình tạp chí điện tử;
 
c) Báo điện tử thực hiện thêm loại hình báo in;
 
đ) Tạp chí điện tử thực hiện thêm loại hình tạp chí in.
 
Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí
 
Theo Thông tư, cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí (Mẫu số 09); Đề án hoạt động (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) tổng hợp các nội dung của đề án theo quy định và các tài liệu kèm theo; Danh sách dự kiến nhân sự của cơ quan báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử (Mẫu số 03); Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04); Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in, tạp chí in, mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử, tạp chí điện tử… theo quy định có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
 
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử hoặc cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.
 
Nguyễn Triệu