Infographic: Năm 2022, cả nước có 148,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Thùy Dung 06:00 | 29/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2022, cả nước có 148,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 1.590,86 nghìn tỷ đồng; tăng 27% về số doanh nghiệp nhưng giảm nhẹ về vốn đăng ký so với năm 2021.

Thùy Dung tổng hợp.

Tháng 12, số doanh nghiệp thành lập mới sụt giảm

Trong tháng 12/2022, số liệu từ Cổng thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy cả nước có 10.769 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 107.169 tỷ đồng và số lao động đăng ký 72.362 lao động.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 12/2022 giảm 4% về số lượng và giảm mạnh 32% về số vốn đăng ký dù tăng gần 4% về số lao động. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến doanh nghiệp thành lập mới trong tháng giảm mạnh cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái do thời điểm tháng 12/2021 là lúc nền kinh tế vừa mở cửa trở lại sau thời gian thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Còn nếu so với tháng 11/2022, doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 12 cũng ghi nhận mức giảm gần 10% về số lượng và 2% về số lao động đăng ký nhưng số vốn đăng ký lại tăng nhẹ 2,5%. Kết quả, số vốn đăng ký bình quân trên mỗi doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 12 đạt 9,95 tỷ đồng, tăng so với mức bình quân 9 tỷ đồng của tháng 11. 

Ngoài ra, cũng trong tháng 12/2022, cả nước có thêm 6.104 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng lên 16.873 doanh nghiệp.

Cả nước có 148,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2022

Lũy kế cả năm 2022, cả nước có 148.533 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 1.590,86 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký đạt 981.332 lao động. Số vốn đăng ký bình quân trên mỗi doanh nghiệp đạt gần 10,7 tỷ đồng.

Để so sánh, trong năm 2021, cả nước có 116.839 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.611,1 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 853.964 lao động. Số vốn đăng ký bình quân trên mỗi doanh nghiệp đạt gần 13,8 tỷ đồng.

Như vậy, trong năm 2022, số doanh nghiệp gia nhập thị trường đã tăng tới 27% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh dịch COVID-19 được kiểm soát và nền kinh tế dần phục hồi trở lại.

Tính cả 59.835 doanh nghiệp tái gia nhập thị trường trong năm, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường cả năm lên tới 208.368 doanh nghiệp, tăng mạnh so với năm 2021. Tuy nhiên, trong năm nay, số vốn bình quân trên mỗi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lại giảm 22% từ mức 13,8 tỷ đồng của năm ngoái xuống còn 10,7 tỷ đồng. Điều này có thể phản ánh phần nào tâm lý thận trọng của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động phức tạp cũng như thực tế trong nước nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 12, cả nước ghi nhận 1.761 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, qua đó, nâng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể cả năm lên 18.609 doanh nghiệp, tăng 11% so với con số 16.741 của năm 2021.