Kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước

- 22:28 20/08/2021
Chia sẻ

Văn phòng Quốc hội vừa ban hành văn bản số 111/TB-TTKQH thông báo Kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về phương hướng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước trong thời gian tới.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao các kết quả hoạt động tích cực của Kiểm toán Nhà nước trong 8 tháng qua. Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính hơn 50 nghìn tỷ đồng; đưa ra nhiều kiến nghị về hoàn thiện cơ chế, chính sách; kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế của cá nhân, tổ chức liên quan. Có được kết quả đó là do Kiểm toán Nhà nước đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời rà soát, điều chỉnh các phương án tổ chức hoạt động, bảo đảm vừa an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Kiểm toán Nhà nước chiều 12/8/2021. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những thành tựu đáng tự hào của Kiểm toán Nhà nước sau hơn 27 năm hình thành và phát triển. Kiểm toán Nhà nước đã có những bước tiến dài, khẳng định được vai trò, vị thế trong nước và khu vực, đặc biệt được Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) ghi nhận, đánh giá cao; góp phần bảo đảm sự minh bạch, hiệu quả, hợp lý trong phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính nhà nước và tài sản công, lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia, góp phần đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và là công cụ quan trọng của Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Về việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Kiểm toán Nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, nhưng hoạt động độc lập, chỉ tuân theo pháp luật và trên hết là phục vụ cho lợi ích chung của đất nước, của nhân dân; cần phát huy vai trò cơ quan kiểm tra tài chính, tài sản công “công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng”, có uy tín và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Trong quá trình hoạt động, cần lưu ý bảo đảm tính độc lập, nhưng không để bị “cô lập” hoặc “đối lập”; theo đó, phải kiên quyết đấu tranh với sai phạm, tiêu cực, song cũng cần ghi nhận, nhân rộng các điển hình tốt trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; tăng dần tính chuyên nghiệp, nâng cao hơn nữa chất lượng các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Chủ tịch Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiệm vụ các tháng cuối năm và định hướng hoạt động trong thời gian tới của Kiểm toán Nhà nước; đồng thời, đề nghị quan tâm những vấn đề sau:

Sớm xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030), đặt trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương về tổ chức bộ máy, biên chế, các Nghị quyết có liên quan của Quốc hội.

Bám sát các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; lựa chọn “đúng và trúng” các vấn đề, lĩnh vực cần kiểm toán, góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội và kiến tạo sự phát triển của đất nước; trong đó, quan tâm kiểm toán việc thực hiện 3 chính sách vĩ mô trụ cột về tài khóa, tiền tệ và thương mại.

Tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động tham gia ý kiến để xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; tăng cường kiến nghị về sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật gắn với định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Các cơ quan của Quốc hội tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với KTNN, sử dụng có hiệu quả hơn các báo cáo của KTNN trong quá trình thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Các bộ, ngành, cơ quan hữu quan cần phối hợp, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ phục vụ hoạt động kiểm toán; xem xét, trao đổi thống nhất với KTNN về vấn đề truy cập, kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử để khai thác, thu thập thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến nội dung, phạm vi kiểm toán; trong đó, Văn phòng Quốc hội lưu ý vấn đề này trong quá trình phục vụ triển khai xây dựng Quốc hội điện tử.

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mời KTNN tham dự các cuộc làm việc ngay từ đầu, tạo điều kiện để KTNN thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ trình ý kiến để Quốc hội xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, quyết định phân bổ ngân sách trung ương, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia.

KTNN cần chủ động phối hợp, làm việc, trao đổi với các cơ quan hữu quan, bộ, ngành, địa phương để ban hành Quy chế phối hợp (nếu cần thiết) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; tuyên truyền, hướng dẫn để các bộ, ngành, địa phương sử dụng hiệu quả hơn các báo cáo kết quả kiểm toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

HĐND cấp tỉnh tăng cường sử dụng báo cáo kiểm toán của KTNN trong quá trình xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định. Trường hợp KTNN thấy có vướng mắc thì báo cáo, đề xuất giải pháp để Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý trong quá trình xem xét hướng dẫn, giám sát hoạt động của HĐND.

Về việc cho phép tiếp tục thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức của KTNN, duy trì cơ chế trích 5% số tiền tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước do KTNN phát hiện, kiến nghị để sử dụng theo Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày 29.12.2016, KTNN nghiên cứu, có đề án, tờ trình, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21.5.2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII và có tính đến yếu tố đặc thù nghề nghiệp của kiểm toán viên.

KTNN phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ xem xét việc cho phép KTNN được chuyển tiếp để sử dụng số kinh phí còn lại khi thực hiện cơ chế trích 5% trước đây sang các năm tiếp theo, phù hợp với yêu cầu của Quốc hội tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.

 PV

Xem Thêm:  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: NGƯỜI CON XỨ NGHỆ CÓ ĐỨC – TÀI VÀ KỲ VỌNG CỦA NGƯỜI DÂN CẢ NƯỚC