Khai mạc Hội nghị “Quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững”

17:48 | 17/12/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Sáng 17/12, Hội nghị “Quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững” đã được khai mạc tại thành phố biển Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Quốc hội Việt Nam đánh giá cao việc Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp cùng hình thành Bộ Công cụ tự đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) dành cho các nghị viện nhằm nâng cao nhận thức của các đại biểu dân cử trên lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đối với Việt Nam, phát triển bền vững là con đường tất yếu, là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội. Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển bền vững, xem con người và chất lượng cuộc sống là yếu tố trung tâm của các chủ trương, chính sách phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong hơn 15 năm qua, kể từ khi thực hiện các cam kết Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), nền tảng của các SDGs, Quốc hội Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quan trọng vì sự phát triển bền vững, đã ban hành mới và sửa đổi bổ sung hơn 300 đạo luật, ban hành Hiến pháp năm 2013.

Khai mạc Hội nghị “Quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững” - ảnh 1
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Quốc hội thông qua Chiến lược quốc gia về Bảo vệ môi trường định hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; tham gia xây dựng Chiến lược quốc gia về các mục tiêu phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước về kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và bố trí ngân sách cho Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu; các chính sách, phương án đầu tư cho y tế địa phương, phục vụ cho đồng bào dân tộc miền núi hoặc đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới mô hình để đảm bảo phát triển bền vững.
Quốc hội Việt Nam cũng góp phần thúc đẩy việc tham gia và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc thẩm tra và phê chuẩn việc Việt Nam tham gia các công ước, điều ước quốc tế…
Cùng với các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế song phương và đa phương, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững, thể hiện vai trò tích cực của Quốc hội trong triển khai các mục tiêu SDGs; Quốc hội Việt Nam đồng thời chú trọng việc nâng cao nhận thức của người dân về SDGs, sự cần thiết của việc lồng ghép các mục tiêu này, đưa SDGs trở thành các mục tiêu quốc gia trong dài hạn
Để thúc đẩy thực hiện các SDGs trong thời gian tới, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, việc nâng cao nhận thức của các đại biểu dân cử về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với các SDGs là rất cần thiết. Bộ Công cụ tự đánh giá việc thực hiện SDGs dành cho các nghị viện là một văn bản quốc tế có vai trò hướng dẫn để các đại biểu tham khảo, từ đó đưa ra những kế hoạch triển khai thực hiện nhằm phát huy tốt nhất quyền và nghĩa vụ hiến định của mình.
Chương trình Hội nghị dự kiến tiếp diễn trong 2 ngày 17 và 18/12 tại Đà Nẵng.