Quốc hội sẽ giám sát về thị trường bất động sản và nhà ở xã hội tại nhiều địa phương

Quốc hội sẽ giám sát về thị trường bất động sản và nhà ở xã hội tại nhiều địa phương

Đoàn Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023” sắp tới sẽ tập trung làm rõ các khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản; tình hình xử lý các sai phạm trong lĩnh vực bất động sản,...