Khu đô thị 2.700 tỷ đồng tại Hậu Giang tìm chủ đầu tư

09:30 | 18/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh với dự án Khu đô thị mới Khu vực 4, phường V, TP Vị Thanh.
Theo báo Xây Dựng quyết định số 227/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đối với dự án: Khu đô thị mới khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh.

Dự án Khu đô thị mới tại khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh. Mục tiêu đầu tư là xây dựng Khu đô thị mới phù hợp với các điều kiện phát triển của địa phương trong tình hình mới, đảm bảo các chức năng về môi trường sống tiện nghi, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn và đồng bộ, đấu nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội,... tái định cư tại chỗ cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án; xây dựng khu đô thị mới văn minh, tiện nghi hiện đại và ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo môi trường sống tiện nghi và hiện đại, làm tiền đề cho tiến trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thành phố Vị Thanh.
 
Khu đô thị 2.700 tỷ đồng tại Hậu Giang tìm chủ đầu tư - ảnh 1
Thành phố Vị Thanh nơi tỉnh Hậu Giang đang mời gọi đầu tư xây dựng Khu đô thị mới với tổng vốn đầu tư khoảng 2.700 tỷ đồng.

Khu đô thị mới khu vực 4, phường V được thực hiện theo hướng hiện đại, hài hòa với tổng thể chung của toàn thành phố và phát triển một cách đồng bộ, bền vững, là một trong số các dự án góp phần từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II của thành phố Vị Thanh và cũng là tiền đề nâng cấp đô thị trong thời gian tới.

Theo Người Đồng Hành cho biết dựa trên quy hoạch đã được phê duyệt, khu đô thị được quy hoạch trên tổng diện tích 276.611 m2, trong đó diện tích dành cho đất ở 131.126 m2 (chiếm 47,4% tổng diện tích); đất cây xanh đô thị 14.910 m2 (chiếm 5,39% tổng diện tích); đất giao thông 113.107 m2 (chiếm 40,89% tổng diện tích).

Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án 2.700 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án 2.510 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 190 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thật, hạ tầng xã hội và xây dựng hoàn thiện mặt ngoài của block nhà và xây dựng phần thô bên trong từ năm 2020 đến năm 2026.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo Nghị định số 25 ngày 28/2/2020.

Thời gian thực hiện dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2021 - 2026 hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và xây dựng hoàn thiện mặt ngoài của block nhà và xây dựng phần thô bên trong.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị mời gọi nhà đầu tư. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ. Thời hạn nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 30 ngày kể từ ngày danh mục dự án được công bố thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hình thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. UBND tỉnh Hậu Giang đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ. Đồng thời, giao Giám đốc các Sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nguyễn Triệu