Chính phủ quyết tâm bảo vệ các nhà đầu tư chân chính

Chính phủ quyết tâm bảo vệ các nhà đầu tư chân chính

Hội nghị về thị trường vốn được tổ chức đúng thời điểm khi các cơ quan chức năng đang mạnh tay xử lý một số vụ việc vi phạm và thị trường đang có những biến động; góp phần thúc đẩy thị trường vốn phát triển một cách bền vững.