Lãi ròng giảm 60%, kết quả kinh doanh của Cienco4 đều đi lùi trong quý III

07:16 | 06/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong quý III/2020, doanh thu tài chính cùng các loại chi phí của Cienco4 đều giảm so với cùng kỳ. Công ty còn ghi nhận khoản lỗ từ liên doanh liên kết hơn 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 8 tỷ đồng.

Tập đoàn Cienco4 (UPCoM: C4G) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2020, cho thấy doanh thu thu 343 tỷ đồng và lãi ròng 16,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 41% và 60% so cùng kỳ.

Trong quý vừa qua, lợi nhuận gộp của tập đoàn này đạt 54 tỷ đồng giảm 20% do một số hạng mục có giá vốn tương đối cao. Tuy vậy, biên lãi gộp cải thiện từ 11% lên 15,7%.

Doanh thu tài chính cùng các loại chi phí đều giảm so với cùng kỳ, song song đó, công ty còn ghi nhận khoản lỗ từ liên doanh liên kết hơn 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 8 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí cùng thuế, Cienco4 thu về lợi nhuận sau thuế ở mức 17 tỷ đồng, giảm 60% so cùng kỳ.

Lãi ròng giảm 60%, kết quả kinh doanh của Cienco4 đều đi lùi trong quý III - ảnh 1

Nếu cộng thêm kết quả của 2 quý trước, Cienco4 ghi nhận doanh thu ở mức 1.296 tỷ đồng, giảm 20% và lãi sau thuế là 54 tỷ đồng, giảm 50% so cùng kỳ.

Khoản thu tài chính lũy kế gần 58 tỷ đồng, giảm 40% so với 9 tháng đầu năm 2019. Lý do được đưa ra là chủ yếu do năm trước phát sinh khoản cổ tức, lợi nhuận được chia hơn 19 tỷ đồng và giảm khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay 18 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2020, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.050 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng và dự kiến cổ tức 15%. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Cienco4 thực hiện được 27% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới thời điểm ngày 30/9, C4G có tổng giá trị tài sản hơn 7.841 tỷ đồng, tăng 11% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 4.017 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm 3.824 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho của C4G gia tăng tới 73% sau 9 tháng đầu năm, đạt 821 tỷ đồng tại ngày 30/9, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Hiện, các công trình có số dư lớn của C4G gồm công trình Bến Thành Suối Tiên, dự án Khu đô thị T&C - 61 Nguyễn Trường Tộ và các công trình khác.

Lệ Vỹ