Làm thế nào để bảo vệ tên công ty không bị đánh cắp?

16:39 25/05/2018 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Một trong những vấn đề được nhiều nhà khởi nghiệp trẻ quan tâm là vấn đề đánh cắp tên công ty để lợi dụng uy tín của doanh nghiệp. Vậy phải làm sao để bảo vệ tên công ty khỏi bị đánh cắp?

Đối với tên công ty muốn được độc quyền sở hữu để ngăn chặn các hành vi xâm phạm trái phép từ các chủ thể khác thì cần tiến hành làm thủ tục đăng ký bản quyền tên công ty tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Đăng ký bản quyền tên công ty hay đăng ký bảo hộ tên công ty (tên thương mại) để thực hiện Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, quyền sở hữu công nghiệp đối với bảo hộ tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó.

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh, không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Như vậy, nếu tên thương mại đã được chủ thể khác sử dụng trước trong cùng một lĩnh vực và khu vực kinh doanh với công ty bạn thì công ty của bạn không được phép sử dụng tên thương mại đó.

Theo Nghị định Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006, quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó tương ứng với khu vực (lãnh thổ) và lĩnh vực kinh doanh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký.

Để đăng ký bản quyền tên công ty và bảo hộ độc quyền đối với tên viết tắt cho công ty dưới dạng nhãn hiệu hàng hóa nếu tên viết tắt đó phải thỏa mãn các điều kiện sau: Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Cơ quan thụ lý hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa là Cục Sở hữu Trí tuệ (368 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc các văn phòng tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh…

Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.